Usługi


Dla naszego Klienta:

  • utrzymujemy stały i jak najlepszy kontakt z mediami
  • minimalizujemy skutki negatywnych publikacji na temat Klienta
  • szybko i skutecznie działamy w sytuacji kryzysowej 
  • dbamy o wizerunek firmy i specjalnie dla niej budujemy strategię public relations
  • organizujemy konferencje prasowe, szkolenia, warsztaty
  • monitorujemy obraz Klienta w środkach masowego przekazu 
  • na życzenie Klienta zdobywamy raporty, analizy, dokumenty 
  • obsługujemy procesy sądowe