Nasze doświadczenia

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - kontakty z mediami

Polska Izba Gazu Płynnego- kontakty z mediami

Roche Polska - kontakty z mediami

Alpine Bau - zarządzanie kryzysowe, relacje z mediami, sądowy PR (autostrada A1 Świerklany-Gorzyczki)

Alpine Construction - zarządzanie kryzysowe, relacje z mediami, sądowy PR (Stadion Narodowy)

Ministerstwo Finansów - szkolenia medialne

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie - relacje z mediami

Wydawnictwo Bauer - usługi dziennikarskie (redagowanie tekstów)

Serwimed - zarządzanie kryzysowe i relacje z mediami

Przedsiębiorstwo Rozwoju Inicjatyw Ekologicznych EKO-EUROPA - relacje z mediami

Roleks - relacje z mediami